Words in English ending with AVY

CAVY

CLAVY

DAVY

GRAVY

HEAVY

LEAVY

NAVY

OVERHEAVY

PEAVY

POLEDAVY

SEAVY

TAVY

WAVY

advertising